Jak jsme začínali.

Začátkem roku 2009 se nás po delší domluvě sešlo několik párů, abychom se naučili pár kroků nějakého country tanečku – blížil se country bál!
Šlo to těžkopádně, ale šlo. Až jsme se časem naučili prvních pár tanečků, začalo nás to opravdu bavit a tancování jsme si začali užívat.
Postupně nás začalo přibývat a po pěti letech jsme se rozdělili.
Dva páry jsme odešly a nyní tancujeme my čtyři především pro radost. Objíždíme country bály a zábavy v blízkém i širokém okolí.
Vystupujeme na firemních i soukromých akcích.
Naše country skupina není jen o tancování, ale i o přátelském setkání u skleničky dobrého vína (jsme přece na Jižní Moravě).
Jezdíme na cyklovýlety i pěší výšlapy a rádi se setkáváme s našimi country přáteli u nás v klubovně.

6.5.2016 vystoupení na 70. narozeninách

Byli jsme pozváni, aby jsme zatancovali na oslavě 70. narozenin.
Oslava byla opravdu velkolepá, pod výborným jídlem a pitím se stoly jen prohýbaly.
Hrála kapela Colorado, zpívali a vystupovali známí umělci.
Vystoupení a naše další ukázky tanců se nám podařily, jsme rádi, že jsme mohli přispět k celkové dobré náladě.
Oslavenci přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody.

Další fotky.